Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
Terminologie

 • Verzály (verzálky, majuskule) – velké litery, používané na začátcích vět, ve vlastních jménech apod. Pojem verzála nijak nesouvisí s velikostí (stupněm) písma!
 • Minusky (minuskule) – malé litery. Pojem opět nijak nesouvisí s velikostí (stupněm) písma!
 • Velikost (stupeň) písma – velikost písma vyjádřená v bodech. Pro odstranění nejasností se v typografii preferuje jednoznačný pojem stupeň písma (vyšší stupeň písma, nižší stupeň písma apod.).
 • POZOR! Pokud je v Zákaznické smlouvě velikost písma vyjádřena v milimetrech, je nutno mít na paměti, že tato hodnota udává velikost verzály (bez akcentů, tj. háčků, čárek apod.), nikoliv minusek!
 • Řez písma – varianta vzhledu znaku z písmenné sady (fontu). Nejběžnějšími řezy vyjma řezu základního jsou kurzíva (italica) a tučný řez (bold).
 • Sazba na osu – jednotlivé řádky jsou zarovnané na střed.
 • Sazba na praporek – zarovnána je pouze jedna strana sazby, druhá je ponechána volná („zubatá“). Rozlišuje se sazba na levý a pravý praporek.
 • Sazba do bloku – zarovnány jsou oba okraje sazby.
 • Prostrk – vzdálenost mezi jednotlivými znaky
 • Proklad – vzdálenost mezi jednotlivými řádky (vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků)
 • Kapitálky – verzálky zmenšené na střední výšku písma při zachování šířky tahů (duktu). Zjednodušeně (a ne zcela správně) řečeno verzály sázené velikostí minusek.
 • Patkové písmo – písmo, jehož koncové tahy jsou zakončeny rozšířením (patkou).
 • Bezpatkové písmo – písmo, jehož koncové tahy nejsou zakončeny rozšířením.
 • Marginálie – krátké poznámky na vnějších okrajích stránky
 • Iniciála – písmeno s vyšším stupněm než kmenový text, umístěné na začátku knihy, kapitoly, odstavce nebo verše. Má dekorativní funkci.
 • Přesně dle vzoru – bude vyhotovena identická (je-li to možné) kopie dodané předlohy včetně případných typografických a pravopisných chyb, zastaralých tel. čísel apod. V případě potřeby je možné tyto poznámky doplnit upřesňujícím textem, který však opět musí být jednoznačný (např. přesně dle vzoru, pouze aktualizovat DIČ).
 • Viz vzor – bude dodržena celková úprava (rozložení textu, druh, řez a stupeň písma atd.), mohou však být provedeny drobné úpravy, např. opravy pomlček a spojovníků, úpravy pravopisu (např. ul. Na zátiší –> ul. Na Zátiší) apod.
 • Úprava na grafikovi – jako předloha se bere pouze samotný textový obsah, veškeré další úpravy (rozložení, použité fonty atd.) závisí na pracovníkovi grafického studia, příp. korektorovi a produkčním pracovníkovi zakázky.

tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768