Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
Jak probíhá korektura

Vymezení pojmů
 • Korektura – činnost, jejímž smyslem je odhalení pravopisných, typografických, grafických a věcných, případně i stylistických chyb v díle
 • Autorská korektura – je prováděna zadavatelem zakázky nebo osobou zadavatelem prokazatelně pověřenou před tím, než je zakázka definitivně zpracována
 • Domácí korektura – je prováděna přímo na pracovišti (tj. obvykle korektorem, grafikem, produkčním pracovníkem nebo pracovníkem pověřeným k takové činnosti) v rámci zpracovávaní zakázky
 • Sloupcová korektura – korektura na „hrubém“ (základním, dodaném nebo vytvořeném) textu, tedy před sazbou a stránkovým zlomem
 • Stránková korektura – korektura prováděná po sazbě
Pro efektivní komunikaci a zdárný průběh zakázky Vám doporučujeme vzít na vědomí následující pravidla:

 • Obecně platí, že za obsah dodaných podkladů si zákazník zodpovídá sám, což stvrzuje svou autorizací těchto materiálů při zadávání zakázky. Proto si je pečlivě připravte, zkontrolujte správnost a vhodně je označte, aby nemohlo dojít k jakémukoliv pochybení.
 • To, zda má firemní korektor kontrolovat pravopisnou (případně i obsahovou) stránku podkladů, je vždy individuální záležitostí a záleží především na tom, zda si takovou činnost objednáte (s ohledem na náklady s tímto spojené – viz ceník).
 • Korektura má smysl pouze tehdy, je-li s ní počítáno při plánování konečného termínu zakázky, a tehdy, dají-li se zjištěné chyby ještě opravit a cena za opravu je únosná. Včas si tedy rozmyslete, zda v požadovaném termínu zhotovení zakázky je prostor pro korekturu.
 • Korekturou ve firmě prochází veškeré zakázky, do kterých nějakým způsobem zasahuje více nebo méně tvůrčí invence pracovníků firmy – ať už se jedná příkladně o složitě koncipovaný manuál, nebo jednořádkové razítko.
 • Předlohu zaslanou faxem, nelze považovat jako přesný vzor velikosti! Vždy je nutno velikost specifikovat (rozměry, velikostí požadovaného polymeru apod.).
 • Zautomatizovaná kontrola pravopisu v textových editorech nemůže být za korekturu považována, korekturu vždy v naší firmě provádí konkrétní, odborně zdatný pracovník.
Terminologie, se kterou se můžete při zadávání zakázky setkat

Ceník


2,50 Kč/ min

cizojazyčný text

+ 100%

Náročný text (grafy, tabulky, vzorce)

+ 100%


Rozsáhlejší texty mohou být kalkulovány individuálně (např. paušálem za A4) – info zde


tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768