Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
Jak na rozlišení fotografií

NĚCO TEORIE, AŤ PRAXE STOJÍ ZA TO

Megapixel

Počet megapixelů představuje hlavní vodítko ke zjištění velikosti fotografie v počtu obrazových bodů neboli rozlišení. Tento údaj do značné míry vypovídá o kvalitě fotografie a určuje, v jakých maximálních délkových rozměrech lze fotografii bezpečně vytisknout (na kvalitu má však také zásadní vliv míra JPEG komprese).
Fotoaparáty jsou většinou charakterizovány množstvím megapixelů. Ačkoliv se nejedná zdaleka o nejvýznamnější parametr fotoaparátu (fotoaparát smartphonu s rozlišením 8 Mpx bude stěží pořizovat stejně kvalitní fotografie jako zrcadlovka s 6 Mpx), výrobci jej v rámci marketingových kampaní vyvyšují nad všechny ostatní, tudíž se s tímto termínem setkáte na prvním místě. V zásadě se jedná o maximální rozlišení, kterého je světločivný čip schopen dosáhnout. Termín pixel představuje jeden obrazový bod, tudíž fotoaparát s údajem 10 Mpx je schopen v přijímaném obrazu rozlišit 10 milionů diskrétních bodů. Převedeme-li tuto hodnotu na součin počtu pixelů výšky a šířky fotografie, můžeme dostat (v závislosti na poměru stran) například hodnotu 3872 x 2592 px (32,8 x 22 cm, 32,8 = 3872/cca 118). Povšimněte si, že v souvislosti s megapixely nezmiňujeme velikost (v megabytech), kterou fotografie zabere na disku, neboť spolu tyto dvě hodnoty souvisí pouze částečně.

Megabyte

Počet megabajtů stanovuje prostor, který fotografie obsadí na úložném médiu. Velikost fotografie v megabajtech přímo nesouvisí s rozlišením v megapixelech, neboť výslednou hodnotu značně ovlivňuje míra JPEG komprese.
Megabyte je jednotka velikosti dat uložených na disku (či jiném paměťovém zařízení). Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že výše rozlišení fotografie v megapixelech musí přímo ovlivnit velikost, kterou fotografie zabere na disku (více bodů přece musí zabrat více prostoru), není tomu tak. Velikost výsledné fotografie závisí v první řadě na formátu, v němž je uložena. Například bitmapový formát JPEG (do nějž fotografie ukládá drtivá většina digitálních fotoaparátů) používá ztrátový kompresní algoritmus, který sníží velikost výsledné fotografie, zatímco surový formát RAW (používaný především zrcadlovkami avšak dostupný i na některých kompaktech) využije maximální velikost příslušející datům získaným z digitálního čipu.

DPI – Dots Per Inch (počet bodů na palec délky)

Hodnota dpi je důležitá až při přípravě fotografie k tisku. Je však nutné znát hodnoty dpi podporované daným tiskovým zařízením. Kupříkladu většina inkoustových tiskáren vytiskne kvalitní fotografii při hodnotě minimálně 300 dpi.
Hodnota dpi se nepoužívá pro popis kvality pořízené digitální fotografie, nýbrž pro vyjádření kvality zobrazování fotografie ať už na displeji či při tisku na papír. Pro lepší pochopení si uveďme následující příklad. Pořídili jsme fotografii v rozlišení 10 Mpx a chceme si ji nyní promítnout na našem displeji, který má zobrazovací rozlišení 72 dpi (tedy na jednom palci délky je umístěno 72 fyzických obrazových bodů). Pokud fotografii zobrazíme v její opravdové velikosti (tedy jeden obrazový bod fotografie využívá jeden fyzický obrazový bod displeje), potom vydělíme-li počet pixelů na délce fotografie hodnotou DPI, dostaneme výsledek 3872/72 = 53 palců (zhruba 134,5 cm). To by byla pravá délka monitoru s rozlišením 72 dpi, který by byl fotografii schopen zobrazit celou v jejím plném rozlišení. Pakliže fotografii pošlete k tisku na tiskárnu s rozlišením 300 dpi, můžete očekávat, že maximální délka kvalitně vyobrazené fotografie bude 3872/300 = 12 palců (zhruba 30,5 cm).
 
Dokonalost pro náročné
Pro profesionálně dokonalý tisk doporučujeme minimální rozlišení 200dpi při konečném rozměru, které zaručí dokonalou ostrost a jedinečný detail fotografie.
V případě, že se jedná o profesionální výrobu fotografií pro ty nejnáročnější aplikace, jako jsou výstavy a galerie, je vhodné mít snímky v rozlišení 300dpi při konečném rozměru tisku. I velice náročným profesionálům garantujeme správnou barevnost, vysoký barevný kontrast a dokonalé vyobrazení černé barvy. Naše nové technologie dokáží i černobílé fotografie vytisknout dokonale ostré, detailní a barevně neutrální, což bylo dříve u těchto technologií téměř nemožné. Díky našim nejmodernějším technologiím a zkušenostem můžeme nabídnout jedinečnou 100% záruku spokojenosti i těm nejnáročnějším.

Jak je to s rozlišením digitálního fotoaparátu a zvětšeninami – nouzové, nedoporučující řešení?
V minilabech se tisknou běžné fotografie 10x15 cm s hustotou 300 dpi, což je asi 118 pixelů na 1 cm, ale pro digitální tisk s použitím kvalitního programu, který chybějící místo doplní dopočítanými body, postačí podstatně menší rozlišení. Pro velkou fotografii (A2 a více) postačuje při velkoplošném tisku rozlišení 72 DPI, což je ostatně i rozlišení běžné počítačové obrazovky.  
       
Výpočet velikosti fotografie
x = a/b.2,54
a - délka strany fotografie v pixelech
b - zvolená hodnota dpi
x - délka strany fotografie v cm

Doporučené rozlišení pro tisk v běžných formátech
 200 dpi 250 dpi 300 dpi
A4 (21 x 29,7 cm)
1654 x 23392068 x 2924
2480 x 3508
A3 (29,7 x 42 cm)
2339 x 3307
2924 x 4134
3508 x 4961
A2 (42 x 59,4 cm) 
3307 x 4677
4134 x 58464961 x 7016
A1 (59,4 x 84,1 cm)
4677 x 66225846 x 8278
7016 x 9933
10 x 15 cm787 x 1181
984 x 1476
1181 x 1772
13 x 18 cm
1024 x 1417
1280 x 17721535 x 2126
15 x 23 cm
1181 x 1811
1476 x 2264
1772 x 2717
20 x 30 cm
1575 x 2362
1969 x 2953
2362 x 3543
40 x 60 cm
3149 x 4724
3937 x 5905
4724 x 7086
50 x 75 cm
3937 x 5905
4921 x 7381
5905 x 8858

200 dpi – minimální doporučené rozlišení
250 dpi – rozlišení pro běžný tisk
300 dpi – rozlišení vhodné pro velmi kvalitní tisk
    
Minimální velikosti (příklady)
Rozměr obrazu
Rozlišení fotky
Rozlišení fotoaparátu
40 x 30 cm1600 x 1200 px2 Mpx
40 x 40 cm
1600 x 1600 px
2.5 Mpx
60 x 40 cm
2400 x 1600 px
3.7 Mpx
90 x 30 cm
3600 x 1200 px
4.2 Mpx
60 x 60 cm
2400 x 2400 px
5.5 Mpx
90 x 60 cm
3600 x 2400 px
8.3 Mpx
120 x 40 cm
4800 x 1600 px
7.4 Mpx
100 x 100 cm
4000 x 4000 px
15.3 Mpx
120 x 50 cm
4800 x 2000 px
9.2 Mpx
150 x 50 cm
6000 x 2000 px14.5 Mpx

Jak velkou fotografii mohu vytisknout?
Pokud známe rozlišení fotografie v pixelech a také rozlišení reprodukčního stroje v jednotkách dpi, pak jsme schopni spočítat, jak velký snímek můžeme vytisknout. Obecně platí, že pro tisk (nejen fotografií ale třeba novin, časopisů apod.) je ideální rozlišení 300 dpi, pro velkoformátový tisk pak rozlišení 600 dpi a vyšší. Většina fotolabů, které využívají pro tisk digitální technologii (tedy nikoliv ofsetový tisk, za pomoci osvitové jednotky) si vystačí s rozlišením nižším, typicky v rozsahu 150 až 300 dpi.
Mezi rozlišením v dpi, počtem bodů a velikostí výtisku existuje jednoduchá rovnice, s jejíž pomocí si můžete vypočítat, jaké rozlišení fotografie potřebujete pro tisk konkrétní velikosti snímku na zařízení s daným rozlišením v dpi:
•    rozlišení [dpi]) = počet bodů / (2,54 / délka [cm])
•    počet bodů = rozlišení [dpi] / (2,54 / délka [cm])
•    délka [cm] = (2,54 × rozlišení [dpi] ) / počet bodů


tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768