Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
Způsoby využití

Možné praktické aplikace využití OCR pro jednotlivce, firmy, úřady, agentury:
 • archivy, podnikové archivy a knihovny,
 • školy, jazykové školy, vzdělávací centra,
 • kongresová centra, pořadatelské agentury,
 • skriptárny,
 • diplomové práce, vědecké práce, seminární práce, atestační práce..., výzkumné a technické zprávy, disertační práce – VŠ kvalifikační práce (VŠ, lékařství, akademická půda),
 • pojistné, leasingové, úvěrové smlouvy (banky, pojišťovny, leasingové společnosti…),
 • zdravotní karty (lékaři),
 • přednášky, cvičení, noty (SŠ a VŠ, konzervatoře, ZUŠ…),
 • pozemkové knihy, matriky, kroniky (úřady ve státní, krajské či obecní správě),
 • stará fotoalba,
 • jakékoliv rukopisy, strojopisy,
 • knihy, noviny, časopisy, zpravodaje (vydavatelství, ediční centra, knihovny, historici, zájmové spolky, sběratelé…),
 • návody na obsluhu a údržbu (výrobní firmy, dovozci, prodejci…),
 • kroniky (zákon z r. 1920) – (archivy, podnikové archivy, obce, sdružení, spolky…),
 • skripta, učebnice, cvičebnice, odborná literatura (školní zařízení na všech stupních),
 • manuály, návody (prodejci elektroniky, PC, drogerie, zábavné pyrotechniky…),
 • elektronický katalog papírových vizitek (obchodní zástupci, MTZ, vedoucí pracovníci…),
 • převedení všech relevantních údajů z pojistek, bankovních výpisů, telekomunikačních faktur nebo servisních smluv …,
OCR ve výuce – do elektronické podoby lze převést libovolné konvenčně tištěné texty, tedy i učebnice, cvičebnice, skripta či jinou odbornou literaturu. V nich je pak možné dělat změny, doplňovat cvičení, upravovat již existující – tedy vytvářet své vlastní na tělo šité učební pomůcky. Ty lze pak snadno distribuovat žákům např. v podobě domácích úkolů, jsou dostupné v neomezeném množství exemplářů, jsou levné a mohou být i interaktivní a multimediální,

OCR lze také využít i ke zpracování testů s uzavřenými otázkami (ano/ne) – na rozdíl od testujícího – zpracování celého A4 dotazníku za použití OCR proběhne v několika málo sekundách,

OCR a virtuální knihovny – knihy z elektronické knihovny nebudou nikdy rozpůjčované či poničené, nebudou nákladné na údržbu, nebude třeba bát se jejich krádeží, knihovny se stanou mohutnými informačními zdroji, které umožní nalézt potřebný text. Pomocí lehce ovladatelného software bude možno za několik sekund nalézt dle klíčových slov, předmětových skupin, autorů či názvů jakoukoli knihu jakékoli databáze. Virtuální knihovny však nemusí pouze koexistovat v rámci světových informačních sítí, svou vlastní knihovnu může mít doma každý z nás – ve svém PC, notebooku, nebo třeba jen na CD-ROMu.

tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768