Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
Jak připravit podklady

Formát souboru
preferujeme data v souboru Adobe PDF (*.PDF)

Dále je možné dodat data v těchto souborech:
Vektorové formáty (v křivkách)
Corel Draw (*.CDR) do verze 13, Adobe Illustrator (*.AI), Encapsulated Postscript (*.EPS/.PS), Adobe InDesign (*.INDD – pro zachování písem a veškerých vazeb doporučujeme vytvořit tiskové PDF)

Rastrové formáty
Adobe Photoshop (*.PSD), bitmapy (*.TIF), JPEG (*.JPG)


Rozlišení

V případě rastrových obrázků je nutné dodržet minimální rozlišení 300dpi (při dodání podkladů v nižším rozlišení bude snížena výsledná kvalita produktu).


Barvy

Aby nedocházelo k razantním změnám výstupních barev, je zapotřebí dodržet správnou barevnost tiskových podkladů.

Barevný model (režim) musí být vždy CMYK nebo PANTONE podle konkrétní technologie tisku. Režim RGB je možno použít jen pro digitální malonákladový tisk.

Všechny objekty musí být vždy ve stejném barevném modelu (režimy CMYK nebo PANTONE). Platí pro všechny křivky (písma, čáry, obrysy, přechody a další) a také pro všechny obrázky (v případě PANTONE musí být obrázky černobílé).


Časté chyby v zadání, které komplikují průběh zakázky

 • zákazník pošle soubor, který obsahuje nevložená písma
  • řešení: všechna písma převádět před zasláním do křivek nebo potřebné fonty vložit do těla souboru
 • barevné objekty v souboru jsou definovány v RGB
  • řešení: všechny barevné objekty definovat v barevném prostoru CMYK
 • rozměry grafiky jsou příliš velké
  • řešení: pokud je to možné, zmenšit velikost – např. jinou úpravou strany, vypuštěním ořezových a pasovacích značek, pokud nejsou nezbytně potřeba, atp. Výsledná velikost grafiky nesmí alespoň
   v jednom rozměru překročit 455 mm (formát A2+).
 • grafika, která by měla obsahovat pouze černý plát, obsahuje barevné objekty
  • řešení: důkladná kontrola před odesláním

Jak posílat data?
tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768