Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
Platné znaky a druhy čárových kódů

K nejpoužívanějším symbolikám čárových kódů patří: (od Gabenu)


Code 39 a Code 39 Mod 43
Code 39 byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika v roce 1974. Jedná se o nejčastěji používanou symboliku čárových kódů, neboť umožňuje zakódovat číslice, písmena a některé interpunkční znaky. Code 39 je diskrétní, s proměnnou délkou. Každý znak obsahuje 5 čar a 4 mezery. Z těchto devíti prvků jsou vždy 3 široké a 6 úzkých. Malá písmena nejsou podporována a jsou na vstupu automaticky konvertována na velká. Znak "hvězdička" je vyhrazen pro znaky start a stop. Code 39 Mod 43 obsahuje navíc kontrolní znak. Tento kontrolní znak se vypočítává ze součtu hodnot všech znaků řetězce celočíselným dělením modulo 43.

U.P.C. A
Universal Product Code - univerzální kód výrobků - (U.P.C.) byl úspěšně zaváděn v supermarketech od roku 1973. Je navržen z hlediska jednoznačné identifikace výrobku a jeho výrobce. Jeho symbolika je pevné délky, numerická, souvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verze A se používá k zakódování 12-místného čísla. První číslice je znak systému číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku a poslední číslice je kontrolní znak.

U.P.C. E0 a U.P.C. E1
U.P.C E0 je variantou kódu UPC A s potlačením nul. První znak této symboliky - znak systému číslování - je vždy 0 (nula). Ostatní znaky mají stejný význam, jako u UPC A. Pro správné číslo výrobku platí následující čtyři pravidla:

  • 1. Jsou-li poslední 3 číslice v čísle výrobce 000, 100 nebo 200, jsou platná čísla výrobku 00000 až 00999.
  • 2. Jsou-li poslední 3 číslice v čísle výrobce 300, 400, 500, 600, 700, 800 nebo 900, jsou platná čísla výrobku 00000 až 00099.
  • 3. Jsou-li poslední 2 číslice v čísle výrobce 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 nebo 90, jsou platná čísla výrobku 00000 až 00009.
  • 4. Jestliže číslo výrobce nekončí nulou, jsou platná čísla výrobku 00005 až 00009.

U.P.C. E1 je také numerický kód pevné délky a jeho typické použití je pro zboží na regálech v maloobchodě. Délka vstupního řetězce je 6 číslic.

EAN 13 a EAN 8
European Article Numbering (EAN) je nadstavbou U.P.C. Snímače EAN dovedou dekódovat U.P.C., opačně to ale nemusí platit. EAN má dvě verze: EAN 13 a EAN 8. Obě jsou numerické, pevné délky. EAN 13 kóduje 13 číslic, EAN 8 kóduje 8 číslic. Správu kódu EAN na evropském teritoriu provádí nekomerční organizace EAN se sídlem v Belgii. Jejími dobrovolnými členy jsou národní komise EAN všech evropských zemí. Česká republika má přidělen kód země 859.

Code 93
Code 93 je alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá. Kóduje všech 128 znaků ASCII. Z nich 43 odpovídá znakové sadě Code 39, další 4 znaky se používají jako řídicí znaky při kódování úplné znakové sady ASCII do rozšířeného módu Code 93. Každý znak je zakódován pomocí 9 modulů, složených do 3 čar a 3 mezer. Šířka každé čáry a mezery může být 1, 2, 3, nebo 4 moduly.


Interleaved 2/5 a Interleaved 2/5 Mod 10
Interleaved 2/5 je samoopravný numerický kód, používaný především v průmyslových a maloobchodních aplikacích ke značení přepravních obalů distribučních jednotek. Tato symbolika páruje dohromady vždy dva znaky, první kóduje do 5 čar a druhý znak z páru do 5 mezer mezi čarami prvního znaku. Jinak řečeno všechny znaky na lichých pozicích jsou kódovány do čar a všechny znaky na sudých pozicích jsou kódovány do mezer. Dvě z 5 čar jsou široké a stejně tak jsou široké 2 z 5 mezer. Odtud také pochází jméno kódu. Celý symbol čárového kódu Interleaved 2/5 sestává ze znaku start (dvě úzké čáry a dvě úzké mezery), datových znaků a znaku stop (široká čára, úzká mezera a úzká čára). Pro zakódování informace je potřebný sudý počet znaků. V případě lichého počtu znaků se volné místo obsadí kontrolním znakem, nebo se použije úvodní nula. Struktura symbolu Interleaved 2/5 Mod 10 je stejná, obsahuje ale navíc kontrolní znak. Tento se vypočítá ze součtu hodnot všech datových znaků symbolu celočíselným dělením modulo 10.

Code 128
Code 128 je alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá. Znaky sestávají ze 3 čar a 3 mezer tak, že celková šířka znaku je 11 modulů. Čáry a mezery mohou mít šířku 1, 2, 3, nebo 4 moduly. Code 128 B je rovněž alfanumerický kód, který podporuje velká i malá písmena. Navíc má 4 řídicí kódy FNC1 až FNC4. Code 128 C pouze numerický čárový kód o délce 19 znaků, začíná znakem FNC1 a obsahuje kontrolní číslici modulo 10.

Codabar
Codabar je diskrétní samoopravný kód proměnné délky. Každý znak je reprezentován samostatnou skupinou 4 čar a 3 mezilehlých mezer. Znaková sada Codabar zahrnuje 16 znaků: číslice 0 až 9 a speciální znaky: $, :, /, ., +, -. Používají se 4 různé znaky start/stop (a, b, c, d) složené z jedné čáry a dvou mezer.

MSI
MSI je pouze numerická symbolika proměnné délky. Její obvyklé použití je na cenových etiketách regálového zboží v maloobchodě. Tento čárový kód má vždy na konci kontrolní součet modulo 10. Před něj je možno vadit další kontrolní znak modulo 10 nebo modulo 11. Podle toho se kód označuje jako MSI+10, MSI+10+10, MSI+11+10.


Platné znaky ASCII fontů čárových kódů

Font

Čárový kód

Délka

Kontr. součet

Platné znaky

A

3 z 9

proměnná

Ne

0-9, AA-Z, -.*$/+% a mezera

B

UPC-A

11 číslic

Ano

0-9

C

UPC-E

6 číslic

Ano

0-9

D

Interleaved 2 z 5

proměnná

Ne

0-9

E

Code128(A, B, C)

proměnná

M-103

Celá sada 128 znaků ASCII

F

EAN-13

12 číslic

Ano

0-9

G

EAN-8

7 číslic

Ano

0-9

H

Zdravotnický (HIBC)

proměnná

M-43

0-9, A-Z, -$:/. Host musí dodat úvodní „+".

1

Codabar

proměnná (min. 3)

Ne

0-9, -, ., $, :, /, +, a start/stop kódy: a, b, c, d.

J

Interleaved 2 z 5

proměnná

M-10

0-9

K

MSI Plessey

proměnná

M-10

0-9, Je-li + poslední znak, bude dodán na místo znaku + kontrolní součet MSI.

L

Interleaved 2 z 5 (UPC CASE)

13

M-10

0-9

M

UPC 2 míst. doplněk

2 číslice

Ano

0-9

N

UPC 5 míst. doplněk

5 číslic

Ano

0-9

0

Code 93

proměnná

Ne

Celá sada 128 znaků ASCII

P

Postnet

proměnná

Ano

0-9

Q

UCC/EAN Code 128

19 číslic

Ano

0-9

R

UCC/EAN Code 128 K-MART NON EDI

18 číslic

Ano

0-9

S

UCC/EAN Code 128 Random Weight

proměnná alespoň 34 číslic

Ano

0-9

T

Telepen

proměnná

Ano

Celá sada 128 znaků ASCII

U

UPS MaxiCode

84

Ano

0-9, A-Z

V

FIM

1 znak

Ne

A, B, C nebo D

Z

PDF-417

proměnná

Ano

Všechny znaky ASCII


tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768